Kontakt

Mobil 070-276 67 50

E-post: magnus@byggka.se

ByggKA C/o Pihab AB
Gretas Gränd 3
302 75 Halmstad

Certifieringsnummer: C001007

Pihab AB org nr: 556724-6060

Fyll i kortfattad vad du vill ha hjälp med, så återkommer vi snarast till dig.

Kontakta oss

Certifieringar

ByggKA - Magnus Ackerot - Certifieringsnr: C001007

Karf Boverket Rise