Priser

Omfattningen av ett byggprojekt varierar alltid i omfattning och därför varierar också priset för Kontrollansvariges tjänster

Omfattningen av ett byggprojekt varierar alltid i omfattning och därför varierar också priset för Kontrollansvariges tjänster. Kontakta oss gärna så kan vi prata igenom just ert projekt, och därefter kan jag lämna en offert.

Certifieringar

ByggKA - Magnus Ackerot - Certifieringsnr: C001007

Karf Boverket Rise