Privat policy

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är tillgänglig på vår webbplats.

Innehåll

Cookies
Personuppgiftspolicy
Säkerhet
Teknik
Ändringar

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga funktion på vår webbplats. Innan du godkänt sätter vi bara nödvändiga kakor. Du kan välja vilka kakor vi får använda.

Hantera Cookie inställningar

Sessioncookie: Håller reda på om du är inloggad på vår webbplats samt för att anpassa innehållet på webbplatsen baserat på dina tidigare gjorda val.

Statistikcookie: Används för att mäta trafik och surfbeteenden, t.ex. om man besökt vår webbplats tidigare eller inte och skapa förståelse över hur enskilda besökare använder vår webbplats

Sociala-medier-cookie: Knappar på vår hemsida ger er möjlighet att dela innehåll på sociala medier (Facebook, Twitter, Google+). Dessa tjänster sätter 3:e parts cookie på vår webbplats.

Om du inte vill lagra cookies finns det flera sätt för dig att förhindra det.

 • I din webbläsares inställningar kan du stoppa den från att lagra cookies. Tänk dock på att vissa hemsidor fungerar sämre utan cookies, t ex att det kan försvåra tillgången till medlemssidor och att vissa funktioner slutar att fungera.
 • Du kan rensa bort cookies från din hårddisk. Det gör dock att inställningar du gjort på vissa sajter inte längre finns kvar.
 • Har du en nyare webbläsare har den ofta stöd för så kallad privat surfning (inkognito). Det betyder att alla cookies rensas bort varje gång du stänger din webbläsare.

Personuppgiftspolicy

ByggKA (Pihab AB) kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Vi kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.

ByggKA (Pihab AB) kommer att behandla följande personliga uppgifter:

 • Namn, telefonnummer, e-post, adress, ärende, för att behandla en förfrågan när du fyller i formuläret på vår webbplats. Även i framtida analoga dokument (typ avtal, kontrollplaner mm) hanteras enligt denna personuppgiftspolicy.
 • Om du kontaktar ByggKA (Pihab AB), lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar oss igen.

ByggKA (PihabAB) kommer att:

 • Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
 • Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.
 • Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.
 • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
 • Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om ByggKA (Pihab AB) informeras eller annars blir medveten om felaktig information.
 • Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen,
 • Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av ByggKA (Pihab AB) en sedvanlig och maskinläsbar form.

Rättslig grund för behandling

ByggKA (Pihab AB), samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke. Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan Dig och ByggKA (Pihab AB), kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla ByggKA (Pihab AB), åtaganden enligt det aktuella avtalet.

ByggKA (Pihab AB), kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån ByggKA (Pihab AB)  är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

Personuppgiftsbiträde

ByggKA (Pihab AB) låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom lagring av data. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från ByggKA (Pihab AB).

Säkerhet

ByggKA (Pihab AB) säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

ByggKA (Pihab AB) använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Teknik

Denna webbplats följer de standarder W3C har skapat för utveckling av moderna hemsidor. Det betyder att sidans information är separerad från dess design genom att HTML 5 används för att strukturera informationen, och att CSS används för att applicera designen. Denna webbplats är producerad av DigiFactory webbyrå i Halmstad.

Navigera med ditt tangentbord

I de flesta webbläsare som finns på marknaden idag finns möjlighet att navigera enbart med hjälp av tangentbordet (utan att använda sig av mus).

 • ALT + pil vänster tar dig tillbaka till sidan du sist besökte
 • ALT + pil höger tar dig ett steg framåt om du har backat med kommandot ovan
 • ENTER väljer en länk eller skickar formulär
 • TAB hoppar mellan länkar och formulärfält

De genvägar som finns tillgängliga på denna webbplats är:

 • S - Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet
 • 0 - Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation
 • 1 - Startsida

Sättet att använda sig av dessa genvägar skiljer sig lite beroende på vilken webbläsare du använder.

 • Mozilla FireFox trycker du ned ALT + SHIFT + (genväg) samtidigt.
 • Google Chrome trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt.
 • Safari trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt.
 • Internet Explorer trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt följt av ENTER
 • Opera trycker du ned ALT + (genväg) samtidigt.

Se fler tangentbordsgenvägar.

Ändringar i denna sekretesspolicy

ByggKA (Pihab AB) förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på ByggKA (Pihab AB) webbplats.

Kontaktinformation
ByggKA (Pihab AB)
Org nr: 556724-6060
Gretas Gränd 3, 302 75 Halmstad
070-276 67 50
magnus@byggka.se

Certifieringar

ByggKA - Magnus Ackerot - Certifieringsnr: C001007

Karf Boverket Rise